Týždeň od 29. apríla je prvopiatkový. Spovedať sa bude ako obvykle. Ráno každý deň v priebehu celého týždňa po sv. liturgii podľa potreby. Večer v pondelok, utorok a stredu od 17.00 hod. Vo štvrtok od 16.00 hod. a v piatok od 15.30 hod. Spoveď chorých bude v piatok 3. mája od 8.30 hod.

Všetky deti našej farnosti pozývame opäť na detskú sv. liturgiu v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod.

Piatok 3. mája je prvý v mesiaci, preto bude počas celého dňa chrám otvorený k adorácii a poklone pred Najsv. Eucharistiou. Modlitebná služba je podľa stáleho rozpisu.

Sobota 4. mája je fatimská, preto sa budeme o 17.00 hod. modliť pobožnosť Večeradla s Presv. Bohorodičkou.

Všetkých členov Spolku sv. Jozefa z našej farnosti pozývame na prvé spoločné stretnutie spolu s ostanými členmi celej archieparchie, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. mája v Bazilike minor v Ľutine. Začína sa modlitbou sv. ruženca o 9.00 hod., po ňom nasleduje archijerejská sv. liturgia, moleben, prednáška, diskusia a korunka k Božiemu milosrdenstvu.

V mesiaci máj vás pozývame na májové pobožnosti, ktoré sa budeme modliť pri večerných sv. liturgiách. V pondelok, v stredu a v piatok Akatist k Presv. Bohorodičke. V utorok, vo štvrtok a v sobotu Moleben k Presv. Bohorodičke.

Centrum voľného času Bárka v Juskovej Voli v spolupráci s Komisiou pre mládež Prešovskej archieparchie vás 1. mája srdečne pozývajú na Turistický deň s otcom arcibiskupom Jánom Babjakom SJ. Trasa: Jasenov  – zrúcanina Jasenovského hradu – Veľká Dubová – Porúbka. Štart turistického pochodu: 9.00 hod. v Jasenove (okres Humenné). Pre menšie deti je pripravená detská – kratšia trasa. V cieli na ihrisku v obci Porúbka na – vás budú čakať rôzne atrakcie: nafukovací hrad, trampolíny, šermiari, jazda na koni, opekačka a iné prekvapenia. Autobus za Prešov odchádza tu z nášho sídliska ráno o 7.00 hod. z parkoviska pri Jednote.

V sakristii je nové číslo Slova (9), predplatitelia si ho tam môžu vyzdvihnúť. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku.

Popoludňajší program: 18.15 Večiereň
19.00 Eucharistická poklona