Dnes popoludní vás pozývame na Vianočný koncert so začiatkom o 15:00 hod. Predstavia sa nám naši mladí v úvodnej scénke a koledami spríjemnia večer 3 zbory. Program nájdete na plagáte vzadu. Večiereň dnes nebude.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme pred sv. liturgiami. Ráno od 6:00 hod. a večer od 17:00 hod. (resp. 16:30 hod. v piatok). V piatok 3. januára bude celodenná adorácia a Korunka Božieho milosrdenstva o 15:00 hod. V tento deň je voľnica.

V stredu 31. decembra bude iba jedna sv. liturgia, a to večer o 18:00 hod. Bude obetovaná za všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú farnosti. Bude v slovenskom jazyku. Pred sv. liturgiou bude ďakovné večeradlo so začiatkom o 17:00 hod. O 23:00 hod. vás pozývame na ďakovný akatist a adoráciu Najsv. Eucharistie.

Vo štvrtok 1. januára máme prikázaný sviatok Obrezanie Pána. Sv. liturgie budú sv. Bazila Veľkého o 8:00 a 10:00 hod. s myrovaním.

V sakristii si stále môžete zakúpiť nástenný kalendár Blahovistnik. Stojí 1,-€, stolový kalendár Redemptoristov. Stojí 2,-€.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a výzdobe chrámu počas vianočných sviatkov.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo (prvé číslo v roku 2015). Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii. Vzadu na stolíku je na predaj časopis bohoslovcov Prameň. Stojí 1,-€.