Aktuálne oznamy k 27. novembru 2022

Dnes je po všetkých sv. liturgiách jesenná zbierka na charitu. Svoj milodar môžete vhodiť vzadu do košíka.

Popoludní bude o 17.00 hod. bude každodenná večiereň.  

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu.

V utorok bude o 18.00 hod. stretko mladých v pastoračke.

Nácvik zboru  bude v stredu o 17.00 hod. v pastoračke.

Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii  tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21.00 hod. Moderovaná adorácia bude od 20.30 do 21.00 hod.

V piatok bude po detskej sv. liturgii stretnutie s deťmi pripravujúcimi sa na prvú sv. spoveď.

V sobotu 3. decembra pozývame deti do kina na fare. Začíname o 16.00 hod. v pastoračke. Občerstvenie bude pripravené ako v kine. Tešíme sa na vás.

Budúca sobota je fatimská. Večer o 17.00 hod bude mariánske večeradlo.

V sakristii chrámu si môžete zakúpiť knihu o návšteve pápeža Františka na Slovensku. Stojí 35,- €.

V sakristii máme na predaj kalendár o. baziliánov na stenu za cenu 1,-€.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo.

Kto by chcel prispieť na výzdobu chrámu počas Vianoc, môže tak urobiť v sakristii počas celého týždňa.

Srdečne pozývame všetkých priaznivcov školy a záujemcov o štúdium na Gymnázium bl. biskupa Gojdiča na Bernolákovej 21, kde sa 8. decembra 2022 uskutoční deň otvorených dverí v čase 9.00 – 12.00 hod. Celý program DOD nájdete vzadu na plagáte.