Dnes máme prikázaný sviatok Svetlý pondelok. Popoludní o 15:00 hod. bude veľká večiereň s Korunkou Božieho milosrdenstva. Srdečne pozývame.
Veľká večiereň vo svetlý utorok, stredu, štvrtok a piatok bude o 17:30 hod. (v piatok o 17:00 hod.) pred sv. liturgiami.
Po večerných sv. liturgiách sa budeme modliť modlitbu z deviatníka k Božiemu milosrdenstvu až do soboty 2. apríla.
Svetlý týždeň je zároveň aj prvopiatkový. Spovedať nebudeme tak ako zvyčajne. Budeme k dispozícii pre tých, ktorí nás požiadajú o sv. spoveď v sakristii ešte pred večierňou (večer) alebo pred sv. liturgiou (ráno).
Pozývame vás na švrtkovú adoráciu s osobným požehnaním po sv. liturgii v čase 19:00 – 21:00 hod.
Vo Svetlý piatok je voľnica. Tento deň je zároveň prvý piatok mesiaca. Po rannej sv. liturgii bude celodenná adorácia podľa rozpisu. O 15:00 hod. bude Korunka Božieho milosrdenstva a veľká večiereň o 17:00 hod. Stretko na fare a nácvik zboríku bude o 16:15 hod.
Budúca nedeľa je Tomášova alebo Nedeľa Božieho milosrdenstva. Popoludní vás o 15:00 hod. pozývame na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva s rozjímaním, po ktorej bude hneď nasledovať večiereň (približne o 15:20 hod.)
Zároveň pozývame tých, ktorí majú záujem, zúčastniť sa Púte Božieho milosrdenstva v Ľutine v tú istú nedeľu 3. apríla. Program nájdete v Informátore (9:00 – sv. ruženec, 10:00 – sv. liturgia).
Vyšlo nové dvojčíslo Slova (v sakristii a na predaj vzadu na stolíku) a nový Informátor (vzadu na stolíku).
Ďakujem z celého srdca všetkým vám, ktorí ste sa pričinili o dôstojné prežívanie sviatkov Veľkej noci. Nech vám to Pán Boh stonásobne vynahradí.