• Posledné tri dni nám ostávajú z mesiaca jún  a tak vás srdečne pozývame na pobožnosti k úcte Božského srdca pri večerných sv. liturgiách.

  • Týždeň od 28. júna je prvopiatkový. Spovedať sa bude ráno počas celého týždňa po sv. liturgii podľa potreby. Večer, v pondelok a stredu od 17.00 hod. Vo štvrtok od 16.00 hod a v piatok od 15.30 hod. Spoveď chorých bude v piatok 2. júla od 8.30 hod.

  • Utorok 29. júna je prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Sv. liturgie budú: 6.30 sl.; 16.30 sl. a 18.00 csl. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie, spojené so zbierkou – Halier sv. Petra.

  • V utorok po sv. liturgii o 18.00 bude skúška speváckeho zboru Hlahol.

  • Nácvik detského zboru už v tomto týždni nebude. Pravidelné nácviky sa začnú až po prázdninách. Tak isto je aj s detskými liturgiami. Začnú sa až v novom školskom roku. Čas piatkových večerných sv. liturgií však ostáva o 17.30 hod. Teraz v čase prázdnin budú prerušené aj naše Malé stavovské stretnutia, začnú sa opäť v septembri.            

  • Pozývame deti a mládež našej farnosti na Letné stretnutie mládeže našej archieparchie v Juskovej Voli. Termíny turnusov nájdete vzadu na nástenke. Prihlásiť sa môžete v sakristii chrámu najneskôr do 30. júna 2010.

  • Dnešnú nedeľu bude v našom chráme otvorené modlitebné stretnutie Evanjelizačnej školy sv. Mikuláša pod vedením o. Jozefa Marettu. Stretnutie sa začne o 14.00 hod.

  • V sakristii je posledné číslo Slova (13), kto ho ešte nevyzdvihol, môže si preňho prísť do sakristie, ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. Je tam:  Máriina doba, Blahovistnik a nový Misionár.
  • V predstihu chceme oznámiť, že odpustová slávnosť v našej farnosti ku cti bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča bude v nedeľu 11. júla (nedeľa pred 17. júlom). Program pred odpustovou slávnosťou sa začne tak ako každoročne od stredy 7. júla. Skúste si od stredy až do soboty naplánovať svoj program tak aby ste mohli mať účasť na večerných sv. liturgiách.
  • Dnes popoludní bude o 16.00 hod spoločné stretnutie detí. Poďakujeme sa za uplynulý školský rok, odmeníme tých, ktorí sa zapájali do detských sv. liturgií a urobíme si spoločnú opekačku. Večiereň ani Eucharistická poklona už večer nebude.