Budúcu nedeľu 4. októbra bude farská zbierka na stavbu fary.

Dnes je večiereň o 17.00 hod.

V pondelok budú modlitby matiek. V utorok bude biblická škola. V stredu nácvik zboru. Vo štvrtok tichá adorácia, zakončená osobným požehnaním. V piatok stretko na fare a nácvik zboríku o 16:15 hod. Detská sv. liturgia o 17:30 hod. Na fatimskú sobotu večeradlo o 17:00 hod.

V pondelok 28. septembra vás opäť pozývame do telocvične na ZŠ Prostějovská od 19.00 do 20.00 hod.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne. Na prvý piatok bude celodenná adorácia od 7.30 podľa rozpisu. O 15.00 hod vás pozývame na Korunku Božieho milosrdenstva.

Vo štvrtok 1. októbra máme sviatok Ochrany presvätej Bohorodičky. Sv. liturgie budú o 6.30 a 18.00 s myrovaním. Po rannej sv. liturgii sa pomodlíme časť Akatistu k presvätej Bohorodičke.

V sobotu 3. októbra pozývame slobodných, rozvedených a ovdovelých na stretnutie na Gymnáziu sv. Moniky na ulici T. Ševčenka 1. Súčasťou programu bude katéchéza, sv. omša a agapé. Viac info vzadu na plagáte.

V sakristii si môžete nahlásiť odber časopisu Slovo a Misionár na rok 2016. Taktiež si môžete obnoviť alebo doplniť hramoty.

Stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude v piatok 9. októbra večer po detskej sv. liturgii. (cca 18.30 hod).

V nedeľu 11. októbra ideme na zbierku na stavbu fary do farnosti Ľubovec. Dobrovoľníci sa môžu zapísať vzadu na papier.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili Národného pochodu za život v Bratislave i tým, ktorí sprevádzali toto svedectvo života svojimi modlitbami.