Každodenná večiereň bude dnes popoludní o 17:00 hod.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými i večernými sv. liturgiami. Takisto budeme spovedať aj chorých. Na samotný prvý piatok 1. augusta bude celodenná adorácia podľa rozpisu. O 15:00 hod. sa pomodlime Korunku Božieho milosrdenstva.

Akatist požehnania rodín sa pomodlime v stredu 30. júla po večernej sv. liturgii.

Vo štvrtok 31. júla bude tichá adorácia od 19:00 do 21:00 hod. ukončená modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a požehnaním.

V sakristii chrámu sa môžete nahlasovať na púte do Litmanovej v nedeľu 3. augusta a do Ľutiny v nedeľu 17. augusta.

Do Litmanovej v nedeľu 3. augusta odchádza autobus ráno o 6:30 hod. zo zastávky Centrum.