Zajtra, t.j. v pondelok 28. mája je Sviatok Svätého Ducha a Najsvätejšej Trojice. Sv. liturgie budú o 6.30 csl.; 16.30 sl. a 18.00 sl.

Týždeň, ktorý je pred nami, je prvopiatkový. Spovedať sa bude ako obvykle. Ráno: každý deň po sv. liturgii podľa potreby. Večer: v utorok a v stredu od 17.00 hod., vo štvrtok od 16.00 hod. a v piatok od 15.30 hod. Chorých budeme spovedať v piatok 1. júna od 8.30 hod.

Piatok 1. júna je prvý piatok v mesiaci. Počas dňa bude chrám otvorený k celodennej poklone pred Najsvätejšou Eucharistiou. Modlitebná služba je podľa stáleho rozpisu. V tento deň je voľnica.

V piatok večer vás pozývame zúčastniť sa celoslovenskej aktivity Noc kostolov.
Možno ste už postrehli z nápisov na rôznych plagátoch, ale aj v médiách, že sa pripravuje táto akcia. Ide o možnosť sprístupniť chrámy, sakrálne objekty a chrámové umenie, ale tiež predstaviť život a dianie farského spoločenstva všetkým záujemcom – veriacim i neveriacim. Do tejto medzinárodnej akcie sa na Slovensku zapája vyše 170 chrámov rozličných denominácií.
Noc kostolov sa začína spoločným zvonením chrámov pred 18.00 hod. a bude trvať až do polnoci. V našom chráme v rámci programu najprv vystúpi náš chrámový zbor Hlahol, potom sa cez dataprojektor prenesieme do Jeruzalema na potulky Bibliou, po nej bude čas vypočuť si zaujímavé otázky a odpovede duchovného života, spoznáme aj krížovú cestu nášho patróna vladyku P. P. Gojdiča a v závere večera sa stíšime k Eucharistickej adorácii.

Sobota 2. júna je prvá sobota v mesiaci – fatimská. Večer o 17.00 hod. bude najprv pobožnosť večeradla a po ňom sv. liturgia za členov ružencového bratstva.

Budúcu nedeľu 3. júna, bude v našej farnosti slávnosť prvého svätého prijímania detí. Chceme vás poprosiť, aby ste čím viacerí využili k účasti rannú sv. liturgiu o 8.00 hod., pretože pri liturgii o 10.00 hod. bude väčšina lavíc obsadená pre rodinu a príbuzných prvoprijímajúcich detí.

V pondelok 4. júna pred večernou sv. liturgiou do našej farnosti zavítajú vzácne relikvie sv. Cyrila, jedného z dvojice našich vierozvestcov. Relikvie putujú po farnostiach Slovenska v rámci prípravy na blížiace sa 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Bližší program k tejto výnimočnej udalosti bude uvedený na plagátoch.

V sakristii je posledné číslo Slova (10), predplatitelia, ktorí si ho nevyzdvihli si preňho môžu prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je aj nový farský Informátor.

Večerný program: 18.00 hod. Večiereň s modlitbami na kolenách
19.00 hod. Eucharistická poklona