• Vstupujeme do štvrtého týždňa Veľkého pôstu. Pozývame vás: V stredy a piatky Veľkého pôstu sa v chráme slúžia Liturgie vopred posvätených darov (VPD). Každý utorok sa po večernej sv. liturgii modlíme pobožnosť Krížovej cesty a každý štvrtok Veľkopôstny moleben.

  • Zajtra (pondelok 28. marca) sa začína prvopiatkový týždeň. Spovedať sa bude ako obvykle. Ráno: každý deň po sv. liturgii podľa potreby. Večer: v pondelok, utorok a v stredu od 17.00 hod., vo štvrtok 16.00 hod. a v piatok 15.30 hod. Chorých budeme spovedať v piatok 1. apríla od 8.30 hod.

  • V prvopiatkovom týždni vás pozývame na Malé stavovské stretnutia, ktoré sa začnú po večernej sv. liturgii. Stretnutie mužov bude v utorok a stretnutie žien v stredu po večernej sv. liturgii.

  • Nácvik speváckeho zboru dospelých Hlahol bude v stredu 19.15 hod., po večernej sv. liturgii.

  • Nácvik detského zboru bude v tomto týždni tiež  tak ako obvykle, v stredu o 16.00 hod. tu v chráme. Všetky deti pozývame na detskú sv. liturgiu VPD v piatok 1. apríla v riadnom čase o 17.30 hod.

  • Sobota 2. apríla je štvrtá zádušná a zároveň aj prvá sobota v mesiaci – fatimská. Ráno sa bude slúžiť zádušná sv. liturgia za zosnulých zapísaných v knihe hramot. Večer o 17.00 hod. bude najprv  pobožnosť Večeradla a po ňom sv. liturgia za členov ružencového bratstva.

  • Duchovný otec Ľuboš Kohút, ktorý je správcom farnosti v Abranovciach, nás poprosil o pomoc pri stavbe chrámu v ich filiálnej obci – Dúbrave (smer Žehňa). Na budúcu nedeľu po obidvoch sv. liturgiách bude zbierka na tento úmysel. Sv. liturgia v Dúbrave sa doteraz slávila len v jednom malom súkromnom domčeku, ktorý sa už rozpadáva, a tak sa veriaci rozhodli pre stavbu vlastného malého chrámu. Každý nech teda pomôže tak, ako môže.

  • V sakristii je nové číslo Slova (7), kto ho má predplatené, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku.