• Dnes popoludní vás pozývame na Vianočný koncert so začiatkom o 15:00 hod.
  • Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme v stredu 30. a vo štvrtok 31. decembra pred sv. liturgiami (ráno od 6:00 hod. a večer od 17:00 hod.). Na samotný prvý piatok nebude celodenná adorácia.
  • V pondelok 28. decembra budú večer modlitby matiek.
  • V utorok a vo štvrtok večer sa budú po sv. liturgiách spievať koledy v sprievode akordeónu.
  • Vo štvrtok 31. decembra (koniec kalendárneho roka) bude sv. liturgia iba večer o 18:00 hod. Bude ďakovná a obetovaná za všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú pri chode farnosti a starostlivosti o chrám. O 23:00 hod. bude ďakovný akatist a o 23:30 hod. krátka eucharistická adorácia.
  • V piatok 1. januára máme prikázaný sviatok Obrezania Pána a zároveň sviatok sv. Bazila Veľkého. Keďže je to deň pracovného pokoja, sv. liturgie sv. Bazila Veľkého budú ako v nedeľu o 8:00 a 10:00 hod. s myrovaním. V tento deň je voľnica.
  • Požehnávať príbytky budeme na sviatok Zjavenia Pána 6. januára od 13:30 hod. Zapísať sa môžete vzadu na papier.
  • Zimný detský tábor v Juskovej voli sa uskutoční v termíne 2. – 5. január 2016 pre vekovú kategóriu 9 – 14 rokov. Prihlasovanie prebieha prostredníctvom emailu na skolacentrum@centrum.sk.