• Máme za sebou už skoro dva týždne z filipovky – predvianočného pôstu. Zajtra, t.j. v pondelok  28. novembra sa začína prvopiatkový týždeň. Spovedať sa bude ako obvykle. Každé ráno podľa potreby po sv. liturgii. Večer v pondelok, utorok a stredu od 17.00 hod. Vo štvrtok od 16.00 hod. a v piatok od 15.30 hod. Spoveď chorých nebude teraz v piatok, ale bude posunutá tak, aby mohla byť spojená s predvianočnou spoveďou. Bude v pondelok 12.decembra. Prosíme vás, aby ste do konca mesiaca nahlásili adresy tých chorých, kde nechodievame spovedať pravidelne každý mesiac.
  • V prvopiatkovom týždni vás opäť pozývame na naše Malé stavovské stretnutia. Stretnutia sa začnú po večernej sv. liturgii. V utorok 29. novembra majú stretnutie muži. A v stredu 30. novembra bude stavovské stretnutie žien.
  • Všetkých, ktorí môžu, pozývame na mimoriadnu archijerejskú sv. liturgiu do Baziliky minor v Ľutine, v stredu 30. novembra o 14.00 hod.  Pri tejto liturgii bude posvätený a začne po našich farnostiach putovať milostivý obraz Božieho milosrdenstva.  Po sv. liturgii bude posviacka miniskanzenu drevených chrámov. Na autobus sa môžete prihlásiť v sakristii katedrálneho chrámu.
  • Piatok 2. decembra je prvý piatok v mesiaci, preto bude chrám otvorený k celodennej poklone pred Eucharistiou. Modlitebná služba je podľa stáleho rozpisu.
  • Pozývame všetky deti našej farnosti  na detské sv. liturgie v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod. Po sv. liturgii bude ešte nácvik detského zboru.
  • Sobota 3. decembra je prvá v mesiaci – fatimská, preto sa budeme o 17.00 hod. pred večernou sv. liturgiou modliť pobožnosť Večeradla.
  • Tak ako v minulých rokoch aj teraz máme možnosť prežiť výnimočným spôsobom záver kalendárneho roka a začiatok nového. Kto by mal záujem s celou rodinou prežiť čas Silvestra a Nový rok v spoločnosti ďalších rodín z našej farnosti v našom pastoračnom centre pre rodiny na Sigorde, nech sa príde nahlásiť do sakristie. (po minulé roky tam bolo spolu skoro desať rodín a bol to veľmi dobrý spoločne strávený čas).
  • Dnešnú nedeľu, 27. novembra bude je obidvoch sv. liturgiách pravidelná jesenná zbierka na charitu. Tak, ako počas veľkého pôstu pred sviatkami vzkriesenia aj v tomto predvianočnom pôste – filipovke môžeme darom almužny pre núdznych prakticky ukázať svoju lásku k blížnemu.