• Týždeň, ktorý je pred nami je prvopiatkový. Spovedať sa bude ako obvykle. Ráno po sv. liturgii podľa potreby. Večer v pondelok, utorok a v stredu od 17.00 hod. Vo štvrtok od 15.30 hod. V piatok je sviatok, takže večerné spovedanie odpadáva. Chorých spovedáme piatok dopoludnia od 8.30 hod.

  • V stredu 29. septembra bude o 16.00 hod. nácvik nášho detského zboru.

  • V piatok 1. okóbra o 19.00 hod. po večernej sv. liturgii bude skúška speváckeho zboru dospelých Hlahol.

  • Piatok 1. októbra je sviatok Ochrany Presv. Bohorodičky. Sv. liturgie budú: 6.30 csl.; 16.30 sl. a 18.00 sl. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie. V tento deň je voľnica. Keďže je to prvý piatok v mesiaci, chrám bude otvorený k celodennej poklone pred Eucharistiou. Nebude detská sv. liturgia.
  • Po období prázdnin v tomto mesiaci znova rozbiehame naše Malé stavovské stretnutia. Stretnutia sa začnú vždy po večernej sv. liturgii. V utorok 28. septembra majú stretnutie muži. V stredu 29. septembra bude stavovské stretnutie žien a vo štvrtok 30. septembra bude stretnutie mládeže.

  • Mesiac október je zasvätený modlitbe sv. ruženca. Pozývame vás teda všetkých k tomu, aby ste si našli čas na jeho spoločnú modlitbu. Či už doma alebo v chráme pred každou večernou sv. liturgiou. Keďže sa sv. ruženec modlí pred sv. liturgiou počas celého roka, podobne ako po minulé roky chceme pripraviť osobitné ružencové stretnutia v mesiaci október. Každú októbrovú nedeľu večer o 18.15 hod. bude sv. ruženec pripravovať a viesť iná skupina. Budúcu nedeľu 3. októbra začneme my – duchovní farnosti, 10. októbra sa budú modliť muži, 17. októbra deti a mládež, 24. októbra ženy a nakoniec 31. októbra naši starkí (dôchodcovia). Pozývame celú farnosť na tieto stretnutia pri sv. ruženci.

  • Sobota 2. októbra je fatimská, preto sa budeme v našom chráme o 17.00 hod. modliť pobožnosť Večeradla. Dopoludnia  pozývame deti na také športové stretnutie. Stretneme sa tu pri chráme o 9.15 hod. a potom pôjdeme spoločne do telocvične. (Obliecť sa športovo + obuv na prezutie.)

  • Dnešná nedeľa 26. septembra je posledná v mesiaci, preto máme pri obidvoch sv. liturgiách našu vlastnú zbierku na stavbu farskej budovy.

  • Aj tento rok plánujeme vo farnosti prípravy na doplnenie chýbajúcich sviatostí pre mládež a dospelých. Ak máte v rodine príbuzných alebo známych, alebo vaše deti či vnúčatá nemajú prvé sv. prijímanie, cirkevný sobáš, prípadne sviatosť krstu či myropomazania, do konca mesiaca sa môžu prihlásiť na tieto náuky na farskom úrade alebo v sakristii chrámu.

  • V sakristii je posledné číslo Slova (20), kto ho má objednané, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je nový farský Informátor.