Dnes večiereň nebude.

Na budúcu nedeľu 3. decembra bude po sv. liturgiách jesenná zbierka na charitu.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:15 hod. V utorok večer bude biblická škola (sakristia) a modlitby mužov (chrám). V stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s osobným požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko na fare bude o 16:15 hod.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme pred sv. liturgiami ako zvyčajne. Na prvý piatok 1. decembra bude celodenná adorácia podľa rozpisu, o 15:00 hod. sa pomodlíme Korunku Božieho Milosrdenstva a žalmy. Pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s mladými.

Moleben pred Narodením Pána bude v pondelok a v stredu večer o 18:45 hod.

Vo štvrtok 30. novembra sa budeme po večernej sv. liturgii modliť večeradlo za kňazov.

V piatok 1. decembra bude po večernej sv. liturgii kantorská škola.

V sobotu 2. decembra sa pred večernou sv. liturgiou pomodlíme Mariánske večeradlo.

Pozývame vás na prednášku Richarda Vašečku „Ako získať viac času pre svoju rodinu a svoj život“, ktorá sa uskutoční v piatok 1. decembra o 19:00 hod. v Gréckokatolíckom chráme Povýšenia sv. kríža na Sekčove.

Vzadu na stolíku nájdete na predaj rusínsky knižný kalendár za cenu 2,-€/ks.

Prosíme členov Spolku sv. Cyrila a Metoda, aby si v sakristii vyzdvihli knižný kalendár s podielovou knihou a uhradili členský poplatok 5,-€.

V sakristii máme na predaj nástenný kalendár z Blahovistnika za 1,-€.