Aktuálne oznamy k 26. marcu 2023

Dnes je po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka.

Popoludní vás o 16.15 hod. pozývame na krížovú cestu manželov a o 17.00 hod. bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho.

V pondelok 27. marca bude ráno o 6.30 hod. veľkopôstny moleben a Ježišova modlitba a večer bude o 18.00 hod. Kajúci akatist s katechézou.

V utorok 28. marca večer bude pri sv. liturgii katechéza venovaná liturgii. Srdečne vás na ňu pozývame.

V stredu a piatok bude ráno o 6.30 hod. pôstna hodinka a večer o 18.00 hod. (v piatok 17.30 hod.) božská služba vopred posvätených darov.

V stredu 29. marca bude o 17.00 hod. nácvik zboru v pastoračke.

Vo štvrtok 30. marca bude po večernej sv. liturgii Mariánske večeradlo o 18.45 hod.

V piatok 31. marca bude po večernej božskej službe vopred posvätených darov stretnutie detí pripravujúcich sa na 1. sv. spoveď.

Budúca sobota 1. apríla je fatimská. O 17.00 hod. bude Mariánske večeradlo.

Budúca nedeľa 2. apríla je Kvetná nedeľa. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie a požehnanie bahniatok, ktoré si môžete nechať pri sebe v laviciach. O 17.00 hod. bude pôstna večiereň s poklonami sv. E. Sýrskeho a o 18.00 hod. Modlitby chvál s katechézou.

Spovedanie pred veľkonočnými sviatkami bude na Kvetnú nedeľu počas sv. liturgii v čase 7.00 hod. – 11.30 hod. Počas Veľkého týždňa a zároveň prvopiatkového budeme spovedať od pondelka do stredy v čase 6.00 – 6.30 a 17.00 – 18.00 hod. Prosíme vás, aby ste si sv. spoveď nenechávali na poslednú chvíľu.

Kto by chcel prispieť na kvetinovú výzdobu chrámu počas Veľkej noci, môže tak urobiť v sakristii.

KBS spolu so Slovenskou katolíckou charitou realizujú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. V našom chráme potrvá táto zbierka do Veľkého štvrtka. Každý, kto by chcel prispieť, nech donesie svoj milodar do sakristie. Vopred vám všetkým Pán Boh zaplať!

Na chrám darovali dve bohuznáma Márie po 50,-€ a na farskú charitu bohuznáma osoba 30,-€. Darcom úprimne Pán Boh zaplať.