Dnes  o 17:00 hod. bude každodenná večiereň.

V pondelok 27. mája pozývame do telocvične na ZŠ Prostějovská v čase 19.00 – 20.00 hod.

V stredu 29. mája bude o 17.45 hod. Moleben k Presvätej Bohorodičke a nácvik chrámového zboru v pastoračke o 18.45 hod.  

Vo štvrtok 30. mája máme sviatok Najsvätejšej Eucharistie. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6.30 hod. a o 18.00 hod. Po večernej sv. liturgii  bude mariánske večeradlo obetované za kňazov, tichá adorácia ukončená Korunkou BM a požehnanie farnosti a mesta vonku pred chrámom o 21.00 hod.  Veľkú večiereň sviatku s lítiou sa pomodlíme v stredu po večernej sv. liturgii.

V piatok 31. mája bude o 17.15 hod. Akatist k Presvätej Bohorodičke, o 17.30 hod. detská sv. liturgia a po nej príprava detí na 1. sv. spoveď. Je potrebné, aby sa prípravy zúčastnili všetky deti, ktoré pristúpia k 1. sv. spovedi.

Budúca sobota 1. júna je fatimská. O 17.00 hod. bude Mariánske večeradlo.

Budúcu nedeľu 2. júna máme v našom chráme slávnosť prvej sv. spovede. Vás, našich veriacich, pozývame, aby ste boli účastní na prvých dvoch sv. liturgiách o 7.30 a 9.00 hod. Tretia sv. liturgia bude k dispozícii deťom a ich blízkym. Začneme o 10.30 hod. sv. spoveďou detí a budeme pokračovať slávnostnou sv. liturgiou o 11.00 hod.  Upratovanie a výzdoba chrámu rodičmi bude v sobotu od 9.00 hod.

Budúcu nedeľu 2. júna csl. liturgia s apoštolom, evanjelium a homíliou v rusínskom jazyku o 12.30 hod. nebude (kvôli slávnosti prvej sv. spovede).

Minulotýždňovú zbierku na katolícke masmédiá sme podporili sumou 281,-€. Okrem toho na chrám darovali bohuznáma darkyňa 60,-€ a bohuznáma osoba 100,-€. Darcom úprimne Pán Boh zaplať.

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa počas uplynulého týždňa zapojili do potravinovej zbierky pre našu charitu.