– Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod.
– V pondelok večer budú modlitby matiek o 19:00 hod., v utorok modlitby mužov o 19:00 hod., v stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním.
– Moleben k Božskému Srdcu Ježiša Krista sa pomodlime v pondelok večer a v stredu ráno po sv. liturgiách.
– V stredu 29. júna máme prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Sv. liturgie budú ráno o 6:30 hod. a o 18:00 hod. s myrovaním. Po oboch bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
– V sobotu 2. júla máme fatimskú sobotu. O 17:00 hod. vás pozývame na mariánske večeradlo.
– Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne. Na samotný prvý piatok mesiaca 1. júla bude celodenná adorácia podľa rozpisu a Korunka Božieho milosrdenstva o 15:00 hod. Pri oboch sv. liturgiách bude zvonček, ktorým podporujeme mladých farnosti. K spovedi pozývame hlavne deti, mladých a učiteľov, keďže začínajú letné prázdniny.
– Naša odpustová slávnosť bude v nedeľu 17. júla na samotný sviatok bl. biskupa-mučeníka P. P. Gojdiča. Program slávnosti bude včas oznámený.
– Vzadu na stolíku si môžete zakúpiť časopis bohoslovcov Prameň.