• Ďakujeme všetkým, ktorí podporili našu „Malú vianočnú burzu“, vyzbieralo sa na nej zhruba 250 €. Výťažok z predaja bude aj tento raz použitý na rozšírenie nášho vyrezávaného betlehema.
  • Zajtrajší sviatok sv. prvomučeníka Štefana – 27. decembra je už pracovným dňom. Sv. liturgie preto budú o 6.30 hod. csl.; 16.30 hod. sl. a 18.00 hod. sl.
  • Piatok 31. decembra je posledným dňom kalendárneho roka. Sväté liturgie sú bezo zmeny. Ráno o 6.30 csl. a večer o 17.30 sl. s modlitbou poďakovania za uplynulý rok. O 23.30 vás pozývame na ďakovnú adoráciu s novoročný požehnaním o 24.00. V tento deň je voľnica.
  • V sobotu 1. januára je prikázaný sviatok Obrezania Pána a tiež sviatok sv. Bazila Veľkého. Sv. liturgie budú o 8.00 hod. csl. a 10.00 hod. sl. Pri obidvoch liturgiách je myrovanie.
  • Dnes popoludní budú od 14.00 hod. vo farnosti koledovať naše deti s Dobrou novinou, aby výťažkom z koledovania pomohli deťom v chudobných štátoch Afriky. Zoznam na zapísanie pre tých, ktorí majú záujem, aby ich navštívili malí koledníci, nájdete vzadu na stolíku.
  • V sakristii chrámu vám ponúkame k zakúpeniu knižné aj nástenné kalendáre na rok 2011.