Všetkých školákov našej farnosti pozývame na spoločnú rozlúčku s prázdninami pri spoločnej „opekačke“ v utorok 28. augusta. Stretneme sa tu pri chráme o 8.30 hod. a spolu pôjdeme na „Marakaňu“. Každý nech si zo sebou prinesie občerstvenie a veci na opekanie. Predpokladaný návrat je o 13.00 hod.

V stredu 29. augusta je sviatok Usiknovenija – Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa. Aj keď je v tento deň štátny sviatok, poriadok sv. liturgií sa nemení. Ráno bude sv. liturgia o 6.30 hod. a večer o 18.00 hod. Pri obidvoch sv. liturgiách bude myrovanie. V tento sviatok je zároveň zdržanlivosť od mäsa.

V sobotu 1. septembra je začiatok indiktu – nového cirkevného roka. Takisto vstupujeme do nového školského roka, preto osobitne pozývame v nasledujúcom prvopiatkovom týždni ku sviatosti zmierenia všetkých školákov, aby s požehnaním a Božou milosťou vstúpili do „svojej námahy“ nasledujúceho školského roka. V piatok 7. septembra sa po prázdninách znova stretneme na prvej detskej liturgii.

Sobota 1. septembra je tiež prvá v mesiaci – fatimská, preto sa budeme v našom chráme o 17.00 hod. modliť pobožnosť Večeradla.

Dnešná nedeľa 26. augusta je posledná v mesiaci, preto je pri obidvoch sv. liturgiách o 8.00 a 10.00 hod. naša vlastná zbierka na stavbu farskej budovy.

V sakristii je posledné číslo Slova (17), kto ho má predplatené, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku.

Večerný program: 18.15 hod. Večiereň
19.00 hod. Eucharistická poklona