• Týždeň, ktorý je pred nami, je prvopiatkový. Spovedať sa bude ráno každý deň po sv. liturgii podľa potreby. Večer: v pondelok a utorok od 17.00 hod., v stredu sa nespovedá (sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla), vo štvrtok od 16.30 a v piatok 15.30 hod. Chorých budeme spovedať v piatok 1. júla od 8.30 hod.

  • Nácvik speváckeho zboru dospelých Hlahol bude v tomto týždni v utorok po večernej sv. liturgii.

  • V stredu je prikázaný Sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Sv. liturgie budú o 6.30 csl.; 16.30 sl. a 18.00 sl. Pri všetkých liturgiách bude myrovanie, a zároveň aj zbierka pre potreby Apoštolskej stolice  – Halier sv. Petra.

  • V piatok 1. júla je Sviatok Božského srdca. Sv. liturgie budú o 6.30 csl.; 16.30 sl. a 18.00 sl. Pri všetkých liturgiách bude myrovanie. V tento deň je voľnica. Je to zároveň prvý piatok v mesiaci, preto bude počas dňa chrám otvorený k celodennej poklone pred Najsvätejšou Eucharistiou. Modlitebná služba je podľa stáleho rozpisu.

  • Sobota 2. júla je prvá sobota v mesiaci – fatimská. Večer o 17.00 hod. bude najprv pobožnosť večeradla a po ňom sv. liturgia za členov ružencového bratstva.

  • Ako sme už avizovali, odpustová slávnosť v našej farnosti ku cti bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča bude v nedeľu 10. júla (nedeľa pred 17. júlom). Program pred odpustovou slávnosťou sa začne tak ako každoročne od stredy 6. júla. Od stredy až do soboty budú na duchovnú obnovu do nášho chrámu prichádzať bývalí otcovia kapláni (o. Firment, o. Olšavský, o. Pavlišinovič, ).  Skúste si od stredy až do soboty naplánovať svoj program tak, aby ste mohli mať účasť na večerných sv. liturgiách a hlavne na sprievodoch sídliskom, ktoré budú vo štvrtok a v piatok.