Dnes je zbierka na kňazský seminár. Modlitba večierne bude o 17:00 hod.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako stále pred rannými i večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok 1. mája bude celodenná adorácia. Večer sa spovedá od 16:30 hod. do sv. liturgie o 17:30 hod. Korunka Božieho milosrdenstva o 15:00 hod. nebude kvôli účasti na turistickom dni. V tento deň je voľnica.

Spovedať chorých na prvý piatok budeme vo štvrtok 30. apríla v ranných hodinách.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok nácvik lit. spevu, v stredu biblická škola, vo štvrtok tichá adorácia. V piatok stretko na fare nebude (ani detská sv. liturgia).

V piatok 1. mája bude turistický deň, ktorý sa uskutoční pri Prešove. Trasa pre malých i veľkých povedie zo Šarišského hradu na ihrisko v Šarišských Michaľanoch. Zraz účastníkov je o 9:00 hod. pod hradom na parkovisku. Pozývame celé rodiny, mladých i deti, aby sme sa zúčastnili tejto túry. Záujemcov žiadame, aby sa hlásili v sakristii.

V sobotu 16. mája sa uskutoční už 6. metropolitná púť gréckokatolíkov do Krakova. Máme objednaný autobus, ktorý pôjde z parkoviska pri Jednote o 4:00 hod. Cena pre jednu osobu je 11,-€. Srdečne všetkých pozývame. Záujemcovia sa môžu zapísať vzadu na papier. Záloha je 5,-€ (vypláca sa v sakristii).

V nedeľu 10. mája vás pozývame na odpustovú slávnosť do Hrabského (rodisko bl. V. Hopka). Program slávnosti nájdete na nástenke. K nám na modlitbu chvál o 18:00 hod. zavíta o. P. Milenký, ktorý sa s nami bude modliť a rozlomí nám Božie slovo. Srdečne pozývame.

V sakristii máme na predaj CD o. P. Milenkýho s názvom Dnes už viem v sume 10,-€ a vzadu na stolíku je na predaj pobožnosť k ikone Sv. rodiny v sume 1,-€.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo. Vzadu na stolíku je nový Informátor.