Popoludní sa pomodlime večiereň o 17:00 hod.
V pondelok 27. októbra večer po sv. liturgii bude moleben k presv. Bohorodičke.
Nácvik zboru bude v stredu 29. októbra o 18:30 hod. na Základnej škole Prostějovska. Spoločné stretnutie pred školou je o 18:20 hod. Biblická škola po večernej sv. liturgii nebude.
Tichá adorácia bude vo štvrtok 30. októbra večer ako zvyčajne.
V piatok 31. októbra stretko na fare nebude. V tento deň je voľnica.
V sobotu 1. novembra bude ráno o 6:30 sv. liturgia za zosnulých s čítaniami hramôt. Večerná sv. liturgia o 18:00 hod. nebude. Úmysel bude slávený v nedeľu 2. novembra. Ďakujeme za pochopenie.
Nedeľa 2. novembra je dňom nenarodeného dieťaťa. Podporiť túto aktivitu môžete svojou modlitbou a kúpou sviec (dva druhy), ktoré sú vzadu na stolíku. Symbolom spomienky je horiaca svieca. Malá svieca stojí 1,-€, veľká svieca 3,-€. Peniaze vhadzujte do pripraveného košíka pri sviecach.
Odpustky pre duše v očistci môžeme získať v období 1. – 8. novembra, a to raz denne, pri splnení týchto podmienok: navštíviť cintorín a pomodliť sa za zosnulých, byť vyspovedaný, prijať Najsv. Eucharistiu a pomodliť sa na úmysel Sv. Otca. Potrebné je vylúčiť akýkoľvek hriech, aj všedný. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.
Stále si môžete v sakristii dať zapísať alebo obnoviť či doplniť hramoty.
V sakristii sa môžete stále nahlasovať na odber časopisu Slovo na budúci kalendárny rok 2015. Predplatné stojí 13,-€.