Dnes je zbierka na našu Gréckokatolícku teologickú fakultu.

Popoludní pozývame všetkých koledníkov Dobrej noviny na stretnutie tu do chrámu o 14:30 hod.

Nácvik zboru bude v stredu 29. januára po večernej sv. liturgii.

V piatok 31. januára bude po sv. liturgii nácvik detského zboru.

1. februára bude fatimská sobota nášho dekanátu v Ľutine. Autobus z našej farnosti pôjde od Jednoty ráno o 7:40 hod. Zapisuje sa v sakristii.

V nedeľu 2. februára máme sviatok Stretnutia Pána. Po sv. liturgiách bude požehnanie sviec.

Víkendovka pre mladých prešovského dekanátu sa presúva termín 28. 2 – 3. 3. 2014. Záujemcovia sa môžu hlásiť v sakristii.

Vzadu na stolíku nájdete rozpis pre rodiny, ktoré chcú privítať putovnú ikonu Sv. rodiny a modliť sa spolu pri nej. Tabuľky sú dve – pre sv. liturgie o 8:00 a 10:00 hod.

V sobotu 15. februára pozývame manželské páry v rámci Národného týždňa manželstva na bowling od 16:00 do 18:00 hod. Zapísať sa dá vzadu na stolíku na papier.

Spoločenstvo rodín pri farnosti P. P. Gojdiča vás srdečne pozýva na farskú duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční 22. februára 2014 o 16.00 hod. na ZŠ Prostějovská. Na stretnutie ste všetci srdečne pozvaní. Prípadní záujemcovia nech sa zapíšu na zoznam pripravený na stolíku pri východe z chrámu. Rovnako sa môžete prihlásiť aj u členov spoločenstva, ktorí vás môžu osloviť po skončení sv. liturgie.

Do pozornosti vám dávame lekáreň sv. Kozmu a Damiána pod Arcibiskupským úradom na Hlavnej ulici. Ide nielen o pro-life lekáreň, ale lekárničky vás vedia upozorniť na predpísané lieky, ktoré nie sú v súlade s kresťanskou morálkou (napr. homeopatiká).

V Roku Sedembolestnej Panny Márie Apoštolská Penitenciária na základe zvláštneho poverenia Sv. Otca Františka, ktorý ju vo svojej otcovskej láske s radosťou poveril touto vecou, udeľuje jubilejnému roku dar úplných odpustkov pri náležitom splnení zvyčajných podmienok: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. Veriaci v Krista, ktorí sa opravdivo kajajú, ich môžu získať raz denne a môžu ich tiež na spôsob príhovoru privlastniť dušiam, ktoré sa ešte zdržiavajú v očistci.

Dnes večer bude každodenná večiereň o 18:15 hod. a adorácia Eucharistie o 19:00 hod.