– Popoludní bude večiereň o 17:00 hod.

– V pondelok je telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:00 hod. Takisto v pondelok večer budú modlitby matiek. V utorok večer modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). V stredu nácvik zboru. Vo štvrtok tichá adorácia s korunkou Božieho milosrdenstva s požehnaním od 19.00 – 21.00 hod. V piatok stretko na fare o 16:15 hod. O 16:45 hod. nácvik zboríku a o 17:30 hod. detská sv. liturgia.

– V nedeľu 9. októbra ideme na zbierku do farnosti Údol. Prosíme vás, aby ste sa zapísali vzadu na papier.

– V sobotu 1. októbra máme sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6:30 hod. a o 18:00 hod. Pri oboch sv. liturgiách bude myrovanie.

– Budúcu nedeľu 2. októbra bude zmena v liturgickom slávení. O 10:00 hod. bude archijerejská sv. liturgia, pri ktorej prijme obliečku Slávka Čekánová. Sv. liturgia bude v cirkevnoslovanskom jazyku, preto liturgia o 8:00 hod. bude v slovenskom jazyku.

– Prosíme rodičov, ktorí chcú dať svoje deti na prvé sv. prijímanie, aby ich nahlasovali osobne v sakristii chrámu.

– Púť do poľského mesta Jaroslavi, kde sa nachádza ikona Bohorodičky pod názvom Dvere milosrdenstva, sa presúva na pondelok 17. októbra. Kto by mal záujem zúčastniť sa tejto púte, nech sa nahlási v sakristii chrámu.

– V týchto chvíľach prebieha po celom Slovensku iniciatíva Otca, mamu deťom. Zapojiť sa do nej môže každý, kto dovŕšil 18 rokov, a to svojím podpisom na hárok, ktorý nájdete vzadu na stolíku vyplnením ostatných údajov.

– Vyšlo nové číslo Informátora. Môžete ho nájsť vzadu na stolíku.