Aktuálne oznamy k 25. júnu 2023

Budúcu nedeľu 2. júla bude pri všetkých sv. liturgiách zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca, ktorá je viazaná na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka.

Dnes bude o 17.00 hod. Každodenná večiereň.

V pondelok bude o 17.45 hod. Moleben k Božskému Srdcu.

Vo štvrtok máme prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6.30 hod. a 18.00 hod. Po večernej sv. liturgii bude Mariánske večeradlo obetované za kňazov a po ňom tichá adorácia ukončená Korunkou BM o 21.00 hod. Veľkú večiereň sviatku s lítiou sa pomodlíme v stredu po večernej sv. liturgii.

Budúca sobota 1. júla je fatimská. O 17.00 hod. bude Mariánske večeradlo.

Pozývame vás na odpustovú slávnosť do Levoče, ktorá sa uskutoční v sobotu a nedeľu 1. – 2. júla. Program púte nájdete na plagáte.

Na chrám darovala bohuznáma osoba 50,-€. Pán Boh zaplať!