Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa (posledná v tomto školskom roku), v utorok modlitby mužov, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod.

Akatist k Božskému Srdcu bude v stredu večer po sv. liturgii.

Vo štvrtok máme prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Liturgie budú o 6:30 hod. a o 18:00 hod. s myrovaním. Po večernej sv. liturgii vás pozývame na večeradlo obetované za kňazov. Po oboch sv. liturgiách bude zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca.

Pozývame vás na stretnutie s mystičkou Myrnou Nazzour, ktoré bude v našom chráme v piatok 30. júna. O 17:30 hod. bude sv. liturgia s archijerejom a po nej svedectvo s diskusiou.

Sobota 1. júla bude fatimská. Pozývame vás na modlitbu večeradla o 17:00 hod.

Oznamujeme vám, že Svätý Otec František vymenoval vladyku Milana Lacha SJ, titulárneho biskupa ostracinského a doterajšieho pomocného biskupa Prešovskej archieparchie, za apoštolského administrátora sede vacante Ruténskej gréckokatolíckej eparchie Parma v USA. Sídlo eparchie sa nachádza neďaleko Clevelandu v štáte Ohio.

Celá gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris na Slovensku začne dňom 1. septembra 2017 podávať Eucharistiu deťom po sv. krste od narodenia. Preto sa na obnovenie tejto tradície budeme pripravovať pomocou pripravených katechéz, ktoré odznejú v najbližších dňoch (počas nedieľ a sviatkov).

Zbierku pre farnosť Miklušovce sme podporili sumou 725,40,- €.