• V tomto roku si pripomíname 60. výročie likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu. Z tejto príležitosti sa bude 27. apríla konať Spomienka pri príležitosti 60. výročia tzv. Prešovského soboru v sále Čierneho Orla so začiatkom o 9.00 hod. Vyvrcholením programu bude slávenie archijerejskej sv. liturgie o 17.00 hod. v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa.

  • Nácvik detského zboru bude tak ako obyčajne v stredu o 16.00 hod, tu v chráme.                 .

  • Všetky deti farnosti  pozývame na detskú sv. liturgiu piatok o 17.30 hod.

  • Sobota 1. mája je prvá v mesiaci – fatimská. Večer o 17.00 hod. sa budeme v našom chráme modliť pobožnosť Večeradla.

  • Už tradične je 1. máj mládežníckym turistickým dňom našej archieparchie. Pozývame mladých prežiť prvú májovú sobotu turisticky. Trasa, na ktorej by sa mal zúčastniť aj náš vladyka Ján, povedie z Drienice na Lysú, kde je malá kaplnka pri Oltárkameni, a odtiaľ až do Ľutiny.

  • Gréckokatolícka farnosť Hrabské pozýva všetkých mužov na Púť mužov (prísť môžu aj celé rodiny) v sobotu 1. mája. Začiatok je o 9.00 hod. V programe je spoločná sv. liturgia, pri ktorej bude vydávať svedectvo o. Marián Kuffa zo Žakoviec, spoločný obed a športové popoludnie.

  • Srdečne tiež všetkých pozývame na Metropolitnú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá sa uskutoční v sobotu 15. mája 2010. Prihlásiť sa dá v sakristii katedrálneho chrámu v meste. Bližšie informácie o programe nájdete vzadu na nástenke.
  • Dnešnú nedeľu je pri obidvoch nedeľných liturgiách naša vlastná zbierka na stavbu farskej budovy. Budúcu nedeľu 2. mája bude pri obidvoch nedeľných liturgiách zbierka na seminár.

  • V sakristii je posledné číslo Slova (8), kto ho má predplatené, môže si preňho prísť do sakristie, ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je aj nový farský informátor (stiahnuť sa dá aj z našej stránky www.sidlisko3.sk).