• Všetkých detských záujemcov o spev v našom zboríku pozývame na nácvik v stredu o 16.00 hod. tu v chráme.
  • Pozývame všetky deti našej farnosti aj na detské sv. liturgie v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod. Na detské sv. liturgie pozývame zvlášť tie deti, ktoré sa budú pripravovať v tomto školskom roku na prijatie sviatosti pokánia a Eucharistie. Pri detských liturgiách teraz spoznávame osobnosti sv. Cyrila a Metoda – slovanských apoštolov a začíname ako správni školáci abecedou.
  • V sobotu 1. októbra je Sviatok Ochrany Presv. Bohorodičky. Sv. liturgie budú o 8.00 hod. csl.; 10.00 hod. sl. Pri obidvoch sv. liturgiách bude myrovanie.
  • Mesiac október je zasvätený modlitbe ruženca. Pozývame vás všetkých k tomu, aby ste si našli čas na jeho spoločnú modlitbu – doma alebo v chráme pred každou večernou sv. liturgiou. Keďže sa ruženec modlí pred sv. liturgiou počas celého roka, podobne ako po minulé roky chceme pripraviť osobitné ružencové stretnutia v mesiaci október. Každú októbrovú nedeľu večer o 17.30 hod. bude ruženec pripravovať a viesť iná skupina. Budúcu nedeľu 2. októbra začnú duchovní farnosti, 9. októbra sa budú modliť muži, 16. októbra deti a mládež, 23. októbra ženy a nakoniec 30. októbra naši starkí (dôchodcovia). Pozývame celú farnosť na tieto stretnutia pri ruženci.
  • V nedeľu 2. októbra o 17.00 hod. pozývame všetky deti od 6 rokov na Čaj o piatej  – stretnutie pri čaji, modlitbe a zábave. Stretnutia sa budú počas školského roka 2x v mesiaci.