Budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

Dnes o 17:00 hod. sa bude každodenná večiereň a po nej krátka adorácia.

Moleben k presv. Bohorodičke bude v pondelok a štvrtok večer.

Vo štvrtok 29. mája bude tichá adorácia od 19:00 do 21:00 hod.

Zároveň v tento deň slávime prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. liturgie budú ráno o 6:30 hod. a popoludní o 16:30 a 18:00 hod. Po všetkých bude myrovanie.

V piatok 30. mája prebehne 1. zasadnutie Archieparchiálneho zhromaždenia. Prosíme vás hlavne v tento deň o vaše modlitby.

Novéna k Matke Ustavičnej pomoci bude v sobotu 31. mája po večernej sv. liturgii. Počas týždňa môžete písať svoje vďaky a prosby ako zvyčajne pred ikonou Matky Božej.

Od pondelka 26. mája do piatka 30. mája prebehne v našej farnosti aktivita pre deti a mladých Vypni telku, zapni seba. V pondelok začíname o 15:30. Stretneme sa tu v chráme. Čakajú nás tvorivé dielne, šport, turistika atď.

V nedeľu 1. júna sa uskutoční na Hlavnej ulici pred Ľudovou bankou v Prešove (v prípade zlého počasia PKO Čierny orol) Deň rodiny – Family Day. Viac informácii na plagáte.

Keďže Balkán zasiahli povodne, Slovenská katolícka charita vyhlásila finančnú aj materiálnu zbierku na pomoc v Bosne a Hercegovine a v Srbsku. Konkrétne informácie o pomoci nájdete na internetovej stránke www.charita.sk. Veriaci môžu doniesť materiálnu pomoc v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 15:00 hod. na nasledujúce miesta s týmito kontaktnými osobami:

Sociálne centrum Prešov, Pod Táborom 33, Prešov, Mgr. Michal Kall, Tel. 051 7723752,

SC a Dom sv. Faustíny Svidník, Pavlovičova 8, Svidník, Mgr. Helenka Paňková, Tel: 054 7524093,

Dom sv. Simeona Sačurov, Osloboditeľov 396, Sačurov, Mgr. Silvia Madarová, Tel. 057 4432195.

Pozývame dobrovoľníkom na zber podpisov za ochranu rodiny v utorok 27. mája a vo štvrtok 29. mája o 15:00 hod. do chrámu, kde začneme spoločne modlitbou. Zber podpisov by prebiehal okolo lokality Centrum a priľahlých uliciach.

Vyšlo nové číslo Slova a Informátora.