• Zajtra je Svetlý utorok – tretí deň Veľkonočných sviatkov, ale je to už pracovný deň. Sv. liturgie budú o: 6.30 sl.; 16.30 sl. a 18.00 csl.

  • Nácvik detského zboru bude v tomto týždni tak ako obvykle, v stredu o 16.00 hod. tu v chráme.

  • Nácvik speváckeho zboru dospelých Hlahol bude v stredu 19.15 hod., po večernej sv. liturgii.

  • Všetky deti pozývame v tomto svetlom týždni na detskú sv. liturgiu v piatok 29. apríla o 17.30 hod.

  • V piatok tohto svetlého týždňa je voľnica.

  • Sobota 30. apríla je posledná v mesiaci, preto sa budeme po večernej sv. liturgii modliť Novénu k Matke ustavičnej pomoci. V priebehu týždňa môžete do pripravených košíkov dávať svoje poďakovania a prosby adresované Matke ustavičnej pomoci.

  • Budúcu nedeľu 1. mája pokračujeme v našich stretnutiach s prvoprijímajúcimi deťmi a rodičmi, po sv. liturgii o 10.00 hod.

  • V sakristii je nové číslo Slova (9), kto ho má predplatené, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku.
  • Dnes popoludní už liturgický program v chráme nie je.