Vstupujeme do šiesteho týždňa Veľkého pôstu – sv. Štyridsiatnice.

Aj v tomto predposlednom pôstnom týždni vás večer pozývame: v stredu a piatok na liturgie vopred posvätených darov, v utorok na modlitbu krížovej cesty a vo štvrtok na veľkopôstny moleben.

V piatok 30. marca budeme spovedať chorých našej farnosti. Prosíme vás, aby ste do stredy nahlásili tých chorých, ktorí chcú prijať sviatosť zmierenia a kde nechodíme pravidelne na prvé piatky.

Všetky deti našej farnosti pozývame na detskú sv. liturgiu (VPD) v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod.

Budúca nedeľa 1. apríla je Kvetná nedeľa. Pri obidvoch sv. liturgiách budeme posväcovať ratolesti – bahniatka (treba si priniesť vlastné a pred liturgiou ich položiť na pripravený stolík). Zároveň bude pri obidvoch liturgiách myrovanie.

Predveľkonočná spoveď v našej farnosti bude na Kvetnú nedeľu 1. apríla popoludní od 14.30 hod. do 17.30 hod. Komu by tento termín nevyhovoval, nech využije príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia v priebehu týždňa pred Kvetnou nedeľou.

Počas Kvetnej nedele sa tak ako každoročne uskutoční stretnutie mládeže Prešovskej archieparchie s vladykom Jánom. Stretnutie prebehne vo Veľkej zasadačke Obvodného úradu v Prešove so začiatkom o 13.30 hod. Pozývame naň aj mládež našej farnosti (od 14 rokov).

Sviatosť pomazania chorých v našej farnosti budeme vysluhovať v pondelok 2. apríla po večernej sv. liturgii. Podmienky prijatia tejto sviatosti: vážny alebo dlhotrvajúci zdravotný problém alebo vek nad 60 rokov (v týchto prípadoch sa prijíma pomazanie chorých raz v roku). Predtým treba pristúpiť k sviatosti pokánia a k svätému prijímaniu.

Dnes po sv. liturgii o 10.00 hod. bude ďalšie stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov, ako súčasť bezprostrednej prípravy na prijatie sviatosti zmierenia a eucharistie.

Pri príležitosti 24.výročia spomienky na Bratislavský veľký piatok sa dnešnú nedeľu 25.marca 2012 o 16.30 uskutoční Celomestské večeradlo pri Mariánskom súsoší pri Trojici v Prešove. Všetci ste srdečne pozvaní.

Dnešnú nedeľu tiež znova pozývame všetky deti od šesť rokov na faru, na Čaj, tento krát trocha skôr – o pol piatej.

V sakristii je posledné číslo Slova (6), kto z predplatiteľov si ho ešte nevyzdvihol, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je aj nový farský Informátor, kto si ho zoberie nájde v ňom aj vložený aj program na Veľkonočné sviatky. Program je aj samostatne vytlačený pre tých, ktorí si neberú informátor.

Popoludňajší program: 18.00 hod.Večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho 19.00 hod. Eucharistická poklona