Bratia a sestry, aj naďalej vás pozývame počúvať katechézy, ktoré v našej farnosti ponúka spoločenstvo Neokatechumenátnej cesty pod vedením o. Ľubomíra Petríka. Katechézy sú dvakrát v týždni, v pondelok o 19.00 hod. (po večernej sv. liturgii) a v piatok o 18.30 hod. (tak isto po večernej sv. liturgii). Využime túto príležitosť ohlasovania Božieho slova a učenia Cirkvi ako čas milosti, ako jeden zo spôsobov aktívneho prežívania Roku viery či ako duchovné prežívanie pôstneho obdobia – Filipovky, ktorá sa začala v polovici novembra.

V stredu po večernej sv. liturgii bude nácvik speváckeho zboru dospelých – Hlahol.

Všetky deti našej farnosti pozývame na detskú sv. liturgiu v piatok o 17.30 hod. Osobitne pozývame tie deti, ktoré sa budú v tomto školskom roku pripravovať na prijatie sviatosti pokánia a Eucharistie.

Budúca sobota, 1. decembra je prvá sobota v mesiaci – fatimská. Večer o 17.00 hod. bude preto v našom chráme pobožnosť mariánskeho večeradla.

Budúcu nedeľu, 2. decembra bude pri obidvoch sv. liturgiách jesenná zbierka pre potreby charity. Charita, ako súčasť Cirkvi potrebuje stálu podporu veriacich. V dnešnej dobe zostávajú jarné a jesenné celodiecézne zbierky jej jediným pravidelným príjmom. Máme tak možnosť cestou zbierky pomôcť chudobným, ako nás k tomu pozýva aj toto obdobie Filipovky.

V sakristii je nové dvojčíslo Slova (24-25). Prosíme predplatiteľov, aby si ho prišli vyzdvihnúť do sakristie. Zároveň vám oznamujeme, že môžete vyplatiť aj predplatné na nasledujúci kalendárny rok (12,50 eur). Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je aj nový Farský Informátor.

Prosím, aby teraz po sv. liturgii zostali na chvíľu tu v chráme všetky deti (menšie aj s rodičmi), ktoré sa chcú zapojiť do prípravy vianočného programu a tiež do koledovania Dobrej noviny.

Všetky deti, ktoré budú zajtra doma (štrajkovať), pozývame na spoločné zábavné stretnutie na faru o 14.00 hod.

Večerný program: 18.15 hod. Večiereň
19.00 hod. Eucharistická poklona