Dnes popoludní o 17:00 hod. bude večiereň.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská od 19.00 do 20.00 hod. V utorok bude biblická škola (chrám) a liturgický spev (sakristia). V stredu nácvik zboru. Vo štvrtok tichá adorácia zakončená požehnaním. V piatok stretko na fare a nácvik zboríku nebude.

Moleben k presv. Bohorodičke bude v pondelok večer a v stredu ráno po sv. liturgiách. Akatist požehnania rodín bude v stredu večer po sv. liturgii.

Budúcu nedeľu 1. novembra sa stretneme na modlitbe panychídy s čítaním hramôt o 13.30 hod. v chráme. Z tohto dôvodu večiereň popoludní nebude.

Vzadu na stolíku nájdete 2 typy sviec: sklenená svieca stojí 3,-€, malá plastová 1,-€. Zakúpením týchto sviec podporujeme Fórum života a jeho aktivitu – Svieca za nenarodené deti. Modlitbu pri zapálenej svieci 2. novembra obetujeme za všetky nenarodené deti.

Na prvý piatok 6. novembra sa nebudeme modliť sv. ruženec pred sv. liturgiou, ale po sv. liturgii. Modlitbu budú viesť prvoprijimajúce deti, pôjde o modlitbu milosrdného ruženca. Prosíme preto všetkých rodičov prvoprijimajúcich detí, ako aj ostatných veriacich o účasť na modlitbe. Takáto prax bude na každý prvý piatok mesiaca.

V predstihu pozývame na 14. ročník Festivalu duchovných piesni byzantského obradu do katedrály v sobotu 7. novembra o 14.00 hod.

Pozývame vás na stretnutie s manželmi Nancy a Patrickom, ktorí žijú v Medugorji. Miesta, kde sa s nimi môžete stretnúť sú uvedené na plagáte vzadu na nástenke. Z kapacitných dôvodov záujemcov o stretnutie žiadame aby nám v sakristii nahlásili do štvrtka 29. októbra kde sa zúčastnia svedectva s nimi. Ďakujeme za pochopenie!

V sakristii si môžete stále nahlásiť odber časopisu Slovo a Misionár na rok 2016  taktiež doplniť hramoty.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo. Vyzdvihnúť si ho môžete v sakristii alebo zakúpiť vzadu zo stolíka.