Dnes je zbierka na GTF PU a cirkevné školy.

Večiereň sa pomodlime o 17:00 hod.

V pondelok 26. januára sa po več. sv. liturgii pomodlime Akatist požehnania rodín (4 – 7 ikos).

V stredu 28. januára bude zmena. Sv. liturgia bude o 17:00 hod. Po sv. liturgii bude prezentácia pápežských misijných diel sr. Štefániou OSBM. Biblická škola bude vo zvyčajnom čase o 19:00 hod.

Tichá adorácia obetovaná za referendum o rodine v čase 19:00 – 21:00 hod. bude vo štvrtok 29. januára.

V piatok 30. januára máme sviatok Troch svätiteľov B. Veľkého, G. Teológa a J. Zlatoústeho. Sv. liturgie budú ako v bežný deň. Detské stretko na fare bude o 16:15 hod. a hneď po ňom nácvik zboríku. Detská sv. liturgia bude o 17:30 hod. Po nej bude stretnutie prvoprijímajúcich detí. V tento deň je voľnica.

V sobotu 31. januára pri stretnutí s rehoľníkmi našej metropolie v katedrálnom chráme metropolita Ján Babjak SJ pri archijerejskej sv. liturgii slávnostne otvorí proces blahorečenia Božieho služobníka o. I. Mastiliaka CsSR. Povzbudzujeme k modlitbám.

Budúcu nedeľu 1. februára vás pozývame na prezentáciu modlitieb matiek, ktoré sa uskutoční po sv. liturgii o 8:00 hod. Je to pre tie ženy – matky, ktoré sa chcú stretávať a modliť sa za svoje deti.

V sobotu 7. februára sa uskutoční fatimská sobota nášho dekanátu v Ľutine. Je to skvelá príležitosť ako podporiť modlitbou referendum. Autobus pôjde z našej farnosti ráno o 8:00 hod. z parkoviska od Jednoty. Zapísať sa môžete vzadu na papier a zaplatiť zálohu 2,-€ v sakristii.

Vzadu nájdete leták Aliancie za rodinu, ktorý teraz nahrádza náš Informátor.

Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove a Fórum života nás pozývajú na Púť za požehnanie rodín do Ríma v termíne 31. január – 5. február 2015. Záujemcovia sa však musia nahlásiť u o. Ľ. Nováka do 26. januára. Cena púte je 230,-€. Program púte nájdete vzadu na plagáte ako aj kontakt na o. Ľ. Nováka.