Aktuálne oznamy k 24. septembru 2023

Dnes je pri sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Darcom úprimne Pán Boh zaplať!

Popoludní o 17.00 hod. bude každodenná večiereň.

V stredu bude po večernej sv. liturgii nácvik zboru v pastoračke.

Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii Mariánske večeradlo obetované za kňazov a po ňom tichá adorácia ukončená Korunkou BM a požehnaním o 21.00 hod.

V sobotu bude o 17.00 hod. Veľká večiereň sviatku Ochrany Presv. Bohorodičky s lítiou a o 18.45 hod. Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

V nedeľu 1. októbra máme sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Sv. liturgie s myrovaním budú v obvyklých časoch.

V sobotu 30. septembra sa uskutočnia voľby do NR SR. Z tohto dôvodu vás pozývame k spoločným, ale aj súkromným modlitbám. Zapojiť sa môžeme aj pôstom v stredu a piatok.

Dávame vám do pozornosti možnosť objednať si časopis Misionár na rok 2024. Celoročné predplatné časopisu sa nezmenilo, je to 21 Eur. Ak urobíte objednávku do 11. novembra 2023, každý predplatiteľ Misionára dostane aj stolový kalendár na rok 2024.

V sakristii vám ponúkame stolový kalendár na rok 2024 z vydavateľstva Misionár za cenu 3, -€.

Pozývame všetky deti, mladých, ale aj celé rodiny do telocvične na ZŠ Prostějovská, a to každý pondelok v čase 19.00 – 20.00 hod. Začíname už tento pondelok 25. septembra. Tešíme sa na vás.

Príprava na prvú sv. spoveď začne v našej farnosti v piatok 13. októbra. Dovtedy je potrebné nahlásiť deti vyplnením a odovzdaním časti prihlášky, ktorú dostanú deti buď na hodine náboženstva alebo si ju môžete vyzdvihnúť v sakristii chrámu.

Vyšlo nové číslo farského Informátora.

Na chrám darovala bohuznáma osoba 50,-€. Pán Boh zaplať!

Liturgický program si môžete stiahnuť kliknutím na tento ODKAZ.