Aktuálne oznamy k 24. júlu 2022

Budúcu nedeľu 31. júla bude naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred vám Pán Boh zaplať.

Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň.

Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii  Mariánske večeradlo obetované za kňazov a po ňom bude tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod.

V sobotu bude o 18.45 hod. novéna k Matke ustavičnej pomoci.

Oznamujeme rodičom prvospovedajúcich sa detí, aby si v sakristii vyzdvihli nosiče zo záznamom.

Dávame vám do pozornosti, že v termíne 3. – 11. september 2022 budú v našom meste prebiehať sv. misie. Aj my sa zapojíme do mestských misií. Prídu k nám o. redemptoristi. Konkrétny program zverejníme na našich internetových stránkach, ako aj na nástenke. Od zajtrajšieho dňa sa budeme modliť za sv. misie špeciálnou prosbou počas sv. liturgie.

Pri sv. misiách bude obnova manželských sľubov. Špeciálne prosíme tie manželské páry, ktoré v tomto roku slávia 25. alebo 50. výročie manželstva, aby sa nahlásili  v sakristii do 21. augusta 2022.

Vzadu na nástenke nájdete plagáty s pozvaním a programom na najbližšie odpustové slávnosti Prešovskej archieparchie v Litmanovej a Bukovej Hôrke.

Minulotýždňovú zbierku na svojpomocný fond pre farnosti sme podporili sumou 231,98,-€. Darcom úprimne Pán Boh zaplať.