– Dnes je po sv. liturgiách zbierka na svojpomocný fond pre farnosti. Účelom zbierky je podporovať nesolventné farnosti a pokryť aspoň z časti ich žia­dosti o finančnú pomoc.

– Popoludní bude večiereň o 17:00 hod.

– V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer modlitby mužov, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod.

– V sobotu 30. júla bude po večernej sv. liturgii novéna k Matke ustavičnej pomoci. Počas celého týždňa môžete vhadzovať do košíkov svoje poďakovania i prosby.

– V dňoch 6.-7. augusta sa uskutoční archieparchiálna odpustová slávnosť v Litmanovej. Kto by mal záujem zúčastniť sa tejto púte v nedeľu 7. augusta, môže sa nahlásiť v sakristii chrámu a zaplatiť zálohu 2,-€. Program púte nájdete vzadu na nástenke a v novom Informátore. O mieste a odchode autobusu vás budeme včas informovať.

– Pozývame vás k iniciatíve modliť sa počas slovenského predsedníctva v Európskej únii za jednotlivé členské krajiny. Rozpis krajín podľa dátumov nájdete v chráme vzadu na nástenke.

– Na stavbu fary darovali: bohuznáma osoba 10,-€; dve bohuznáme osoby po 20,-€; bohuznáma osoba 25,-€; štyri bohuznáme osoby po 50,-€ a bohuznáma rodina 100,-€. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať!