Aktuálne oznamy k 24. januáru 2021

Dnešná nedeľa je Nedeľou Božieho slova. Pozývame vás nanovo spoznať krásu Božieho slova v našich životoch. Z mnohých aktivít vám ponúkame tieto: domáca liturgia prejavenia úcty Biblii (k dispozícii na stiahnutie), zamyslenie k nedeli o mýtnikovi a farizejovi (k dispozícii na stiahnutie), kontinuálne čítanie Božieho písma, rozjímanie o jednotlivých bodoch apoštolského listu pápeža Františka Patris corde (k dispozícii na prečítanie) a iné.

Pozývame vás k sledovaniu a prežívaniu sv. liturgií naživo prostredníctvom YouTube kanála našej farnosti. Sv. liturgie počas týždňa sú o 18.00 hod., v piatok o 17.30 hod., v sobotu a nedeľu o 9.00 hod.

V stredu 27. januára bude po sv. liturgii Moleben k sv. Jozefovi nakoľko slávime Rok sv. Jozefa. Budeme ho prosiť o potrebné milosti.

Vo štvrtok 28. januára bude o 17.15 hod. mariánske večeradlo obetované za kňazov vysielané online.

V piatok 29. januára bude po sv. liturgii Eucharistická adorácia. Na tento deň je predpísaná voľnica, ktorá sa viaže na nedeľu o mýtnikovi a farizejovi.

V sobotu 30. januára máme sviatok Troch svätiteľov – B. Veľkého, J. Zlatoustého a G. Teológa. V tento deň bude online sv. liturgia o 9.00 hod.

V tomto čase vás pozývame nielen k sledovaniu bohoslužieb online z nášho či iného chrámu, ale najmä k horlivej modlitbe doma či už osamote alebo v rodinnom spoločenstve, obzvlášť vám odporúčame rozjímanie nad Božím slovom, modlitbu časoslova (liturgie hodín), posvätného ruženca či inej vhodnej modlitby. Popri svojich vlastných úmysloch obetujme tento čas odlúčenia a nemožnosti spoločného slávenia sv. liturgií za zastavenie šírenia koronavírusu, za zdravotníkov a ťažko chorých najmä z našej farnosti.

V prípade akejkoľvek potreby nás vopred kontaktujte telefonicky alebo emailom. Ak niekto chce zapísať slávenie sv. liturgie alebo priniesť milodar, môže tak urobiť kedykoľvek vhodením svojho daru či úmyslu do poštovnej schránky. Ďakujeme za pochopenie.