• Dnes je zbierka na GTF PU a cirkevné školy. Jej účelom je finančne pomôcť pri rozvoji našej teologickej fakulty i ostatných cirkevných škôl našej archieparchie.
 • Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod.
 • V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská od 19:00 do 20:00 hod., v utorok večer biblická škola a liturgický spev, vo štvrtok tichá adorácia v čase 19:00 – 21:00 hod. s modlitbou ruženca oslobodenia, čítaním Denníčka sv. Faustíny a zakončená Korunkou Božieho milosrdenstva. V piatok bude stretko na fare a nácvik zboríku o 16:15 hod. Detská sv. liturgia o 17:30 hod.
 • Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov pozýva na stretnutie, a to v utorok 26. januára v Katolíckom kruhu na Jarkovej 77 o 17:00 hod. Stretnutie povedie farár farnosti sv. Mikuláša o. Jozef Drondzek.
 • Iniciatíva Kresťania v Prešove nás pozývajú na chvály a modlitby za mesto Prešov, ktoré budú v stredu 27. januára o 19:00 hod. v Konkatedrále sv. Mikuláša. Viac informácii nájdete vzadu na plagáte.
 • V piatok 29. januára máme sviatok Troch svätiteľov. Sv. liturgie budú ráno o 6:30 hod. a večer o 17:30 hod. Po detskej sv. liturgii bude stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi.
 • V sobotu 30. januára je prvá zádušná sobota. Hramoty budeme čítať po rannej sv. liturgii.
 • Pozývame dospelých slobodných, ovdovelých a rozvedených na modlitbovo-pastoračné stretnutie, ktoré sa uskutoční 30. januára 2016 na Gymnáziu sv. Moniky od 14:00 hod. Súčasťou stretnutia je katechéza na tému Radostná samota, svätá omša, adorácia a agapé v spoločenstve. Pozvanie nájdete aj na nástenke.
 • Budúcu nedeľu 31. januára máme zbierku na faru v Bardejove. Prosíme o modlitby za požehnanie všetkých darcov a za ich odvahu.
 • V rámci Svätého roka milosrdenstva sa v nedeľu 31. januára v katedrálnom chráme uskutoční modlitbové stretnutie, na ktoré srdečne pozývame rodiny, veriacich a kňazov s nasledovným programom: 15:00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva, 15:15 hod. Večeradlo modlitby s presv. Bohorodičkou a duchovným slovom, 17:00 hod. večiereň a o 18:00 hod. sv. liturgia.
 • V sobotu 6. februára má náš dekanát fatimskú sobotu v Ľutine. Hlavným programom je archijerejská sv. liturgia o 10:00 hod. Autobus pre záujemcov odchádza ráno o 7:20 hod. z parkoviska pri COOP Jednota. Nahlásiť sa treba v sakristii a zaplatiť zálohu 2,-€.
 • Vzadu na nástenke je oznam z Gréckokatolíckej diecéznej charity ohľadom uchádzania sa o pracovný pomer a získania opatrovateľskej služby. Všetky podmienky nájdete na plagáte.
 • Vzadu na stolíku nájdete tlačenú verziu konzervatívneho denníka Postoj. Je zadarmo.
 • Modlitba k Svätému roku milosrdenstva je položená na stolíku. Keďže ich nemáme veľa, môžete si zobrať po jeden obrázok do rodiny.