Budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti.

Dnes popoludní sa pomodlime každodennú večiereň o 17:00 hod.

Tichá adorácia od 19:00 do 21:00 hod. ukončená modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a požehnaním bude vo štvrtok 28. augusta.

V piatok 29. augusta máme sviatok Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa. Sv. liturgie budú dve, ráno o 6:30 a večer o 17:30 hod.

Koniec cirkevného roka máme budúcu nedeľu 31. augusta. Pozývame vás k modlitbe nielen večierne o 17:00 hod., ale aj ďakovného akatistu o 16:30 hod.

Mladých farnosti pozývame na púť mladých do Ľutiny 5. – 6. septembra. Kto by mal záujem, nech sa prihlási v sakristii. Viac informácii nájdete vzadu na plagáte.

Pozývame všetky deti na stretká na fare každý piatok o 16:15 hod. Prvé stretko bude v piatok 5. septembra v chráme po detskej sv. liturgii.

V novom školskom roku 2014-2015 Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku, s oddielom v Prešove, opäť prijíma nových skautov (chlapci vo veku 11 – 16 rokov) a vodkyne (dievčatá vo veku 11 – 16 rokov), taktiež sa s veľkou pravdepodobnosťou otvorí aj družina lienok , dievčatá 8 – 11 rokov. Záujemci nech sa hlásia (meno, telefón a ak je aj emailova adresa) v sakristii chrámu.