• Budúca sobota 30. júla je posledná v mesiaci, preto sa budeme po večernej sv. liturgii modliť Novénu k Matke ustavičnej pomoci. V priebehu ďalšieho týždňa môžete do pripravených košíkov dávať svoje poďakovania a prosby adresované Matke ustavičnej pomoci.

  • Nedeľa 31. júla je tak isto posledná nedeľa v mesiaci preto bude pri obidvoch sv. liturgiách o 8.00 a 10.00 hod. naša vlastná zbierka na stavbu farskej budovy.

  • V nedeľu 31. júla bude z príležitosti Sviatku Premenenia Pána archieparchiálna odpustová slávnosť na Bukovej hôrke. Program sa začína už v sobotu popoludní. Hlavná archijerejská sv. liturgia bude v nedeľu o 10.30 hod. Všetci sme srdečne pozvaní.

  • Dnešnú nedeľu 24. júla je pri obidvoch sv. liturgiách riadna zbierka na Svojpomocný fond – pre pomoc finančne slabším farnostiam.

  • Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa na duchovných cvičeniach formou Mariánskeho večeradla v dňoch 29. až 31 júla 2011. Duchovné cvičenia sa uskutočnia v gréckokatolíckom kňazskom seminári na Sládkovičovej ulici. Poplatok za ubytovanie a stravu je 25 eur. Prihlásiť sa môžete telefonicky na číslo uvedené na plagáte alebo aj u nás v sakristii.

  • Pozývame vás aj na výročnú púť na mariánske pútnické miesto do Litmanovej v nedeľu 7. augusta 2011. Zapísať sa môžete v sakristii, pri zápise je potrebné zaplatiť cestovné 4 eurá. Odchod autobusu zo sídliska je o 6.00 hod. Máme k dispozícii 20 miest v autobuse, takže kto má záujem nech dlho neváha.

  • V sakristii je posledné dvojčíslo Slova (14 – 15), predplatitelia si ho môžu prísť vyzdvihnúť. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je nový Farský informátor.