V mesiaci jún vás aj v tomto poslednom týždni pozývame na pobožnosti k úcte Božského srdca, ktoré sa modlíme pri večerných sv. liturgiách. V pondelok, v stredu, v piatok a v sobotu Akatist k Ježišovi Kristovi. V utorok a vo štvrtok Moleben k Božskému srdcu.

Spevácky zbor dospelých – Hlahol bude mať v tomto týždni skúšku v stredu po večernej sv. liturgii o 18.00 hod.

V piatok 29. júna je prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Sv. liturgie budú: 6.30 csl.; 16.30 sl a 18.00 sl. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie a zároveň aj zbierka pre potreby Apoštolskej stolice – Halier sv. Petra. V tento deň je voľnica.

Deti našej farnosti, ktoré sa zúčastňovali počas celého školského roka na detských sv. liturgiách a zbierali si písmenká cirkevnoslovanskej abecedy pozývame v piatok na sv. liturgiu o 18.00, pri ktorej sa budú rozdávať odmeny za ich účasť a námahu.

Pripravili sme hneď teraz na začiatok prázdnin takú malú odmenu pre miništrantov našej farnosti. Chceme ich pozvať na miništrantský tábor do Hrabského. Tábor by trval od nedele 1. júla popoludní do stredy 4. júla. Kto z rodičov našich miništrantov by s táborom súhlasil, môže si prísť do sakristie pre prihlášku.

V predstihu vás chceme informovať, že odpustová slávnosť v našej farnosti ku cti bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča bude v nedeľu 15. júla (nedeľa pred 17. júlom). Program a duchovná obnova pred odpustovou slávnosťou sa začne tak ako každoročne od stredy. Od stredy 11. júla až do soboty 14. júla, bude duchovnú obnovu pre našu farnosť viesť o. Damián Saraka. Skúste si potom od stredy až do soboty naplánovať svoj program tak, aby ste mohli mať účasť na večerných sv. liturgiách a hlavne na sprievodoch sídliskom, ktoré budú vo štvrtok a v piatok.

Veriaci Gréckokatolíckej farnosti sv. pátra Pia vo Vranove nad Topľou, kde je správcom farnosti náš rodák o. Matúš Čekan nás prosili o možnosť finančnej pomoci pri výstavbe ich nového chrámu prostredníctvom zbierky. Zbierka na tento úmysel sa koná tak, ako bolo vyhlásené dnešnú nedeľu 24. júna po sv. liturgii.

Nezabudnite svoje deti prihlásiť na Letné stretnutia mladých v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. Bližšie informácie nájdete na plagáte alebo na www.gmcbarka.sk, prípadne na telefonicky (centrum): 057 / 44 902 90 alebo 0904 738 191. Deti nemusíte prihlasovať len cez farský úrad, ale môžete tak urobiť aj priamo cez webovú stránku centra. Za pobyt sa platí až priamo na mieste.

V sakristii je nové číslo Slova (13), predplatitelia, si preňho môžu prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je aj nový farský informátor.

S týždňový meškaním chceme popriať všetko dobré a veľa požehnania všetkým otcom našej farnosti z príležitosti Dňa otcov. Pre mamy k ich sviatku už tradične pripravujú deti krátke vystúpenie, no a oteckov chceme aj tento rok obdarovať na pamiatku malou vlajočkou. Každá z tých, čo ste už dostali pripomína, čím všetkým potrebuje byť otec pre svoju rodinu. Tento rok je to pozvanie chrániť a strážiť nie len členov rodiny, ale aj to aby sa plnil a zachovával Pánov zákon. Okrem toho pozývame oteckov s deťmi a celými rodinami na spoločnú „opekačku“ a iné zábavy, ktorá bude o 15.00 v areáli kňazského seminára na Sládkovičovej ulici o 15.00 hod.

Večerný program: 18.15 hod. Večiereň
19.00 hod. Eucharistická poklona