Dnes popoludní o 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu veľkej večierne sviatku Zostúpenia Sv. Ducha s modlitbami na kolenách.

V pondelok 25. mája máme odporúčaný sviatok Najsvätejšej Trojice alebo Pondelok Sv. Ducha. Sv. liturgie budú ráno o 6:30 hod. a večer o 18:00 hod. V prípade priaznivého počasia bude sprievod okolo chrámu po več. sv. liturgii.

Celý budúci týždeň je voľnica.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok nácvik lit. spevu nebude ani biblická škola v stredu, vo štvrtok bude tichá adorácia a v piatok stretko ani nácvik zboríku na fare nebude. Detská sv. liturgia bude o 17:30 hod.

V stredu večer a štvrtok ráno bude moleben k presv. Bohorodičke.

V rámci týždňa modlitieb mladých za mladých pozývame mladých farnosti, ale aj všetkých ostatných, na štvrtkovú adoráciu tu do chrámu od 19:00 hod. Budeme sa spolu modliť, čítať zo Sv. písma a prosiť za všetkých mladých.

Počas celého nastávajúceho týždňa bude prebiehať aktivita pre deti pod názvom Vypni telku, zapni seba. Pozývame všetky deti, aby sa zúčastnili bohatého programu, ktorý bude každý deň. Čaká na vás rozprávka, zaujímavá tvorivá dielňa, súťaže, ako aj sv. liturgia v stredu o 18:00 hod., na ktorú srdečne pozývame. Začíname v pondelok 25. mája o 15:00 hod. tu v chráme.

Pozývame vás na archieparchiálne večeradlo, ktoré sa uskutoční 6. júna v Ľutine. Z Prešova pôjde spoločný autobus. Z našej farnosti pôjde ráno o 7:30 hod. Záujemcovia nech sa hlásia v sakristii a zaplatia zálohu 2,-€. Celý program nájdete vzadu na nástenke.

Do pozornosti dávame Bárkafest a letné stretnutia mladých na Juskovej Voli. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagátoch.

Budúcu nedeľu 31. mája pozývajú o. baziliáni na archieparchiálnu odpustovú slávnosť Zostúpenia Sv. Ducha do Krásneho Brodu. Program nájdete na nástenke.

Každý, kto si objednal Denníček sr. Faustíny počas púte do Krakova, môže si ho prísť vyzdvihnúť do sakristie.

Vzadu na stolíku je nové číslo Informátora. Vyšlo aj nové číslo časopisu Slovo.