Budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

V stredu 27. novembra bude po večernej sv. liturgii nácvik zboru Hlahol.

Drahí rodičia, ponúkame pre vaše deti vo veku 9 – 12 rokov možnosť stretiek s animátormi, ktoré by sa mali konať štvrtkami tu v chráme. Prvé stretko bude už tento štvrtok 28. novembra o 16:00 hod. tu v chráme.

V piatok 29. novembra bude po večernej sv. liturgii stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. Spevácky krúžok nebude.

V nedeľu 1. decembra bude družinovka skautského chlapčenského oddielu v Nebíčku na fare v meste so začiatkom o 16:30 hod. Všetci chlapci vo veku 10 – 16 rokov sú na ňu srdečne pozvaní.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo. Môžete si ho vyzdvihnúť alebo zakúpiť v sakristii chrámu. Tí, ktorí si chcete predplatiť Slovo na budúci rok a ešte ste tak neurobili, máte možnosť do nedele 8. decembra 2013 v sume 12,50,-€.

Ktorí by ste si chceli zakúpiť nástenný kalendár na rok 2014 a neboli ste predplatiteľmi časopisu Slovo, stačí sa nahlásiť v sakristii chrámu. Kalendár stojí 1,50,-€. Radi ho pre vás objednáme.

Kto chce prispieť na nové liturgické predmety v chráme, môže tak urobiť vzadu vhodením svojho daru do krabice alebo priamo v sakristii chrámu.

Dnes večer sa pomodlíme každodennú večiereň o 18:15 hod. s exegézou zo Starého zákona a po nej poklonu Najsv. Eucharistii o 19:00 hod. Stretko mladých dnes na fare nebude.

Minulú nedeľu sa na zbierku podporný fond vyzbieralo 138,36,-€. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať!

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave slávnostnej sv. liturgie s vladykom Milanom. Nech vám to Pán Boh stonásobne vynahradí.