– Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na misie.

– Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod.

– V pondelok večer je telocvičňa na ZŠ Prostějovská od 19:00 do 20:00 hod. Tu v chráme budú večer modlitby matiek. V utorok večer budú modlitby mužov v sakristii a biblická škola v chráme. V stredu je nácvik zboru. Vo štvrtok tichá adorácia s korunkou Božieho milosrdenstva od 19:00 do 21:00 hod. V piatok nebude stretko na fare ani nácvik zboríku. V sobotu 29. októbra bude po večernej sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

– V stredu 26. októbra vás pozýva na koncert skupiny Peter Milenky & Band do kina Scala o 19:00 hod. Vstup je voľný.

– Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov biskupov 14. ročník celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti. Cieľom kampane je pripomenúť osud nenarodených detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku je možné vyjadriť zapálením sviece 2. novembra a modlitbou a stíšením v kruhu rodiny. Zakúpiť sviece si môžete v chráme vzadu na stolíku (malá plastová svieca: 1,-€, veľká sklenená svieca: 4,-€).

– Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov a Združenie sakrálne spevy Východu nás pozývajú na XXV. ročník Medzinárodného festivalu duchovných piesní byzantského obradu v sobotu 12. novembra o 14:00 hod. v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Vzadu na nástenke nájdete plagát festivalu.

– Hramoty si môžete obnoviť v sakristii do konca októbra.

– Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a Informátora.

– V sakristii chrámu si môžete nahlásiť predplatné časopisov Slovo a Misionár na rok 2017. Predplatné Slova je vo výške 14,-€ na celý rok (spolu s kalendárom na rok 2018), predplatné Misionára za 11,-€ (spolu s kalendárom na rok 2017). Môžete tak urobiť do 6. novembra.

– V dňoch 28. – 29. októbra (Steel aréna) a 30. októbra (Dóm sv. Alžbety) sa uskutoční duchovná obnovu s misionárom Božieho milosrdenstva P. Jamesom Manjackalom. Záujemcovia nech sa hlásia čím skôr v sakristii chrámu. Poplatok je symbolický – 1,-€ na oba dni.

– Pozývame na duchovnú obnovu dievčatá a mladé ženy od 18 rokov v kláštore sestier redemptoristiek v termíne 28. – 30. október v Lomnici pri Vranove nad Topľou.

– Upozorňujeme na zmenu letného času na zimný, ktorý nastane v nedeľu 30. októbra, kedy si hodiny posunieme o jednu hodinu dozadu (3:00 hod. na 2:00 hod. ).