• V mesiaci máj sa pri večerných sv. liturgiách modlíme aj májové pobožnosti, na ktoré vás srdečne pozývame. V pondelok stredu a v piatok – akatist k Presv. Bohorodičke. V utorok vo štvrtok a v sobotu – Moleben k Presv. Bohorodičke.

  • V pondelok 24. mája je druhý deň sviatkov Turíc – Pondelok Svätého Ducha. Sv. liturgie budú o 6.30 csl.; 16.30 sl. a 18.00 sl.

  • V tomto týždni nácvik detského speváckeho zboru nebude. Deti pozývame na spoločné stretnutie pri detskej sv. liturgii v piatok o 17.30 hod.                .

  • Nácvik nášho speváckeho zboru Hlahol, bude vo štvrtok večer po sv. liturgii.

  • V piatok 28. mája je voľnica, preto že je poprazdenstvo – obdobie po sviatku Zoslania Svätého Ducha.

  • Keďže sobota 29. mája je posledná v mesiaci po večernej sv. liturgii sa v našom chráme budeme modliť Novénu k Matke ustavičnej pomoci. Svoje poďakovania a prosby adresované Matke ustavičnej pomoci, môžete v priebehu ďalšieho týždňa vkladať do pripravených košíkov.

  • V nedeľu 30. mája bude v našom chráme slávnosť prvého sv. prijímania detí. Slávnosť bude pri sv. liturgii o 10.00 hod. Z tohto dôvodu bude väčšina lavíc v chráme obsadená pre príbuzných prvoprijímajúcich detí. Prosíme, aby tí z vás,  ktorí potrebujú pri sv. liturgii miesto na sedenie využili rannú liturgiu o 8.00 hod.