Dnes o 17:00 hod. bude veľká večiereň sviatku narodenia sv. Jána Krstiteľa s lítiou.

V pondelok 24. júna máme sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Sv. liturgie s myrovaním budú ráno o 6.30 hod. a večer o 18.00 hod. V čase od 19.00 – 20.00 hod. pozývame do telocvične na ZŠ Prostějovská. V tento deň vás pozývame aj na slávnostnú archijerejskú sv. liturgiu do katedrálneho chrámu so začiatkom o 8.30 hod.

V stredu 26. júna bude o 17.45 hod. Moleben k Božskému Srdcu a o 18.45 hod.  nácvik chrámového zboru v pastoračke.

Vo štvrtok 27. júna bude po večernej sv. liturgii Mariánske večeradlo obetované za kňazov a po ňom tichá adorácia, Korunka BM a požehnanie o 21.00 hod. 

V sobotu 29. júna máme prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Sv. liturgie s myrovaním budú ako v nedeľu, a to: 8.00 hod., 9.30 hod. a 11.00 hod. O 17.00 hod. bude veľká večiereň a po nej Novéna k Matke ustavičnej pomoci.  V tento deň máme aj zbierku na dobročinné diela Sv. Otca. Veľkú večiereň sviatku s lítiou sa pomodlíme v piatok po večernej sv. liturgii.

Odpustová slávnosť našej farnosti bude v nedeľu 14. júla. Pri slávnostnej sv. liturgii o 11.00 hod. sa rozlúčime s naším terajším kaplánom o. Jánom a jeho rodinou, ktorí odchádzajú na nové pôsobisko a zároveň privítame nového o. kaplána s rodinou. Srdečne vás na túto sv. liturgiu pozývame.

Počas letných prázdnin nebudú sv. liturgie vo Veľkom Šariši a ani sv. liturgie s rusínskymi čítaniami a homíliou o 12.30 hod. Posledné sv. liturgie budú v nedeľu 30. júna. Ďakujeme za pochopenie.

Vzadu na nástenke nájdete plagáty s pozvaním na miništrantský tábor v kňazskom seminári ako aj na letné stretnutia mládeže v Juskovej Voli.