Dnes je zbierka na svojpomocný fond pre farnosti. Svoj milodar môžete vložiť do košíka vzadu pri dverách. Všetkým darcom vopred Pán Boh zaplať.

Každodenná večiereň dnes o 17.00 hod. nebude.

Vo štvrtok 27. júla bude po večernej sv. liturgii mariánske večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou. Nasledovať bude tichá adorácia zakončená korunkou BM a požehnaním o 21.00 hod.

V sobotu 29. júla bude po večernej sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

Vzadu na nástenke nájdete plagáty s pozvaním na archieparchiálne odpustové slávnosti na Bukovej Hôrke a Litmanovej.

Kto by sa chcel zúčastniť púte do Litmanovej v nedeľu 6. augusta, môže sa prihlásiť v sakristii na objednaný autobus, ktorý bude odchádzať v nedeľu ráno zo zastávky Centrum o 6.20 hod.

Dievčatá, ženy a matky, ktoré majú záujem o duchovné cvičenia a ktoré organizujú sestry redemptoristky vo Vranove nad Topľou – Lomnici, nájdu vzadu na nástenke plagát s termínmi, na ktorú sa môžu prihlásiť.

Na chrám darovala bohuznáma osoba 50,-€. Pán Boh jej zaplať!