• V utorok 25.1. bude v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa zakončený tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Mottom tohtoročného týždňa je citát zo Skutkov sv. apoštolov 2, 42: „Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám.“ Všetci sme na toto ekumenické stretnutie srdečne pozvaní.

  • Nácvik detského zboru bude tak ako obyčajne v stredu o 16.00 hod. v chráme.

  • Nácvik speváckeho zboru dospelých Hlahol bude tiež v stredu o 19.00 hod. po večernej sv. liturgii.

  • Všetky deti farnosti (nielen tie, ktoré sa v tomto roku pripravujú na prvé sv. prijímanie) pozývame na detskú sv. liturgiu v piatok o 17.30 hod.

  • Sobota 29. januára je posledná v mesiaci, preto sa budeme po večernej sv. liturgii modliť Novénu k Matke ustavičnej pomoci. V priebehu týždňa môžete do pripravených košíkov dávať svoje poďakovania a prosby adresované Matke ustavičnej pomoci.

  • Pozývame vás na púť Prešovského protopresbyteriátu do Baziliky minor v Ľutine z príležitosti fatimskej soboty, ktorá bude 5. februára 2011. Záujemci sa môžu prihlásiť v sakristii a pri zápise je treba uhradiť cestovné – 2,- €. Program v bazilike pozostáva z Večeradla o 9.15 hod. a sv. liturgie o 10.00 hod. Odchod autobusu z nášho sídliska je o 8.15 hod.

  • Budúcu nedeľu bude pri obidvoch sv. liturgiách zbierka pre pomoc našej Teologickej fakulte a tiež na našu Katolícku univerzitu, ktorá je v Ružomberku (posledná januárová nedeľa bola vyhlásená za Deň katolíckej univerzity na Slovensku).