Aktuálne oznamy k 23. februáru 2020

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie farskej budovy.

Budúcu nedeľu 1. marca bude jarná zbierka na charitu.

Dnes vás o 17:00 hod. pozývame na modlitbu pôstnej večierne s poklonami sv. Efréma Sýrskeho a vzájomným zmierením.

V pondelok 24. februára vstupujeme do obdobia Veľkého pôstu. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom.

Počas Veľkého pôstu v stredy a piatky nebudú ranné sv. liturgie. Namiesto nich budú pôstne hodinky so starozákonnými čítaniami o 6:45 hod. a večer budú vo zvyčajnom čase božské služby vopredposvätených darov. V pôstnom období je zdržanlivosť od mäsa v stredy a piatky. Nedeľami budeme sláviť liturgie sv. Bazila Veľkého a popoludní o 16:15 hod. sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty spolu s pôstnymi večierňami o 17:00 hod. Štvrtkami bude namiesto tichej adorácie po sv. liturgii poklona sv. krížu.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok budú modlitby mužov a biblická hodina na tému „Ako spoznám Božiu vôľu?“ V stredu bude nácvik zboru. V sobotu bude veľká večiereň.

V pondelok 24. februára príde na vizitáciu našej farnosti o. dekan Rastislav Baka. Po sv. liturgii bude priestor na osobné stretnutie s ním, kto by mal záujem.

Vo štvrtok 27. februára bude o 17:00 hod. večeradlo.

V sobotu 29. februára bude po večernej sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

Vyšli nové čísla časopisov Slovo a Informátor.

Oznamujeme vám, že v DVBT vysielaní je možné do konca marca v Prešove a okolí sledovať regionálne vysielanie TV Zemplín, ktorá v rámci svojho programu ponúka aj TV Logos. Ide o skúšobné vysielanie od operátora. Prevádzkovateľ TV Logos nás preto pozýva k sledovaniu tohto programu a aj k prípadnej podpore, vďaka ktorej by mohli vysielať naďalej za symbolický poplatok.

GMC Bárka pozýva deti a mladých vo veku 11 – 14 rokov na jarný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 2. – 6. marca v Juskovej Voli (pondelok – piatok). Registrácia prebieha iba online na stránke www.gmcbarka.sk. Cena je 52,-€. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte.

Centrum pre rodinu – Sigord nás pozýva na Kurz Božieho slova, ktorý sa uskutoční v priestoroch centra v dňoch 6. – 8. marca. Počas tohto kurzu môžeme zahorieť láskou k Božiemu slovu. Príspevok na kurz je 115,-€ pre manželský pár a 60,-€ na osobu.