Skúška nášho speváckeho zboru Hlahol bude v tomto týždni v stredu, po večernej sv. liturgii.

Všetky deti našej farnosti pozývame na detské sv. liturgie v nezmenenom čase, stále v piatok o 17.30 hod. Na detské sv. liturgie pozývame všetky deti, zvlášť tie, ktoré sa budú v tomto školskom roku pripravovať na prijatie sviatosti pokánia a Eucharistie. V školskom tomto roku budeme naďalej spoznávať osobnosti sv. Cyrila a Metoda – slovanských apoštolov a budeme sa rozprávať aj o viere, lebo tento rok je vyhlásený práve ako Rok viery.

Sobota 29.septembra je posledná v mesiaci, preto sa budeme po večernej sv. liturgii modliť Novénu k Matke ustavičnej pomoci. V priebehu týždňa môžete do pripravených košíkov vkladať svoje prosby a poďakovania. Na všetky dobré úmysly bude potom slúžená večerná sv. liturgia.

Nedeľa 30. septembra je tak isto posledná v mesiaci, preto bude pri obidvoch sv. liturgiách naša vlastná zbierka na stavbu farskej budovy.

V Konkaterdále sv. Mikuláša v Prešove bude budúci víkend Modlitbové trojdnie Modlitieb matiek. V piatok 28.9. a v sobotu 29.9. sa stretnutie začne o 18.45 hod. V nedeľu 30.9. o 16.30 hod. Všetci sme srdečne pozvaní.

Aj tento rok plánujeme vo farnosti prípravy na doplnenie chýbajúcich sviatostí pre mládež a dospelých. Ak máte v rodine príbuzných alebo známych, alebo vaše deti či vnúčatá nemajú prvé sv. prijímanie, cirkevný sobáš, prípadne sviatosť krstu či myropomazania, do konca mesiaca sa môžu prihlásiť na tieto náuky na farskom úrade alebo v sakristii chrámu.

V sakristii chrámu tiež ponúkame na predaj album rómskej gospelovej skupiny F6 s názvom Vzbuď sa, Boží ľud. Cena jedného CD-éčka je 8 eur.

Dnešnú nedeľu, 23. septembra je pri obidvoch sv. liturgiách zbierka na Seminár, teda na podporu bohoslovcov nášho gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove.

Dnešnú nedeľu popoludní tiež pozývame všetkých spevákov nášho detského zboríku na nácvik, ktorý bude o 17.00 hod. na fare.

V sakristii je posledné dvojčíslo Slova (18-19), kto ho má predplatené a ešte si ho nevyzdvihol, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku.

Večerný program: 18.15 hod. Večiereň
19.00 hod. Eucharistická poklona